Loading...

Váš nákupní košík je momentálně prázdný.

Přidejte produkty do košíku, aby se zde zobrazily.

Při grilování dodržujte tyto zásady

Při prvém uvedení do provozu a při vlhkém počasí zatápějte váš gril vždy opatrně s malým ohněm, aby při velkých teplotních změnách nemohlo dojít k narušení jednotlivých betonových částí.

K zapálení grilu použijte jen dřevěné třísky, nebo zakoupené pevné či tekuté podpalovače.

Grilování provádějte na dřevěném uhlí, dřevěných briketách, nebo vytvořte žhavé ohranky z tvrdého dřeva.

Grilujte až po 30-ti minutách od doby zatopení, kdy je gril zahřátý a vykazuje dobré spalování.

Negrilujte do té doby, pokud není palivo potaženo slabou vrstvou popela.

Tepelné zatížení grilu odpovídá malému ohni při použití 3-4 polínek štípaného dříví.

Dbejte vždy toho, že jste zakoupili krb ke grilování ne ke spalování odpadků.

Zahradní grily firmy ENEKO odpovídají normě ČSN EU 1860-1.

Uzení

Rozdělejte mírný oheň ve spodním plechovém topeništi. Vyjměte střední šamotovou destičku v grilovacím prostoru a uzavřete jej plechovým krytem.

Upozorňení

Zahradní gril během provozu nepřemisťujte. Jelikož je velmi horký. Mohlo by dojít k popálení.

Nepoužívejte líh, benzín, a podobné kapaliny k podpalu či udržování ohně.

Chraňte před dětmi a domácími zvířaty.

Montáž grilu

Gril obdržíte na nevratné paletě v rozloženém stavu. Montáž je nenáročná a provádí si ji zákazník sám dle přiloženého návodu.

Pokud chcete navýšit výšku grilu,je možno si u výrobce objednat komínový nástavec.

Návod na montáž grilu je ke stažení zde.

návod